Systém detekce laserového a radarového ozáření

Systém detekce laserového a radarového ozáření LAWAREC

LAWAREC je modulární detekční systém používaný k ochraně mobilních a stacionárních objektů před laserovými dálkoměry, značkovači, laserovými zaměřovači a detekcí radarového záření.

Modulární systém detekce je primárně zaměřen na ochranu malých a středně velkých mobilních objektů před pozorováním, rozpoznáváním pomocí laserových a mikrovlnných prostředků, jakož i laserově zaměřených a řízených zbraňových systémů.

Systém se skládá z centrální jednotky a dvou typů modulů detekce, které obsahují buď jenom laser, nebo kombinaci laserových a mikrovlnných detektorů. Moduly jsou propojeny řetězcem s centrální jednotkou pomocí neuronové sítě, což zaručuje spolehlivost systému i v případě částečného poškození.

Centrální jednotka umístěná uvnitř objektu zpracovává příchozí informace z jednotlivých modulů, vyhodnocuje je a poté operátorovi nabízí přehled laserových a radarových aktivit nepřítele. Současně navrhuje řešení skutečné situace (jako je odpálení kouřových granátů), které v poloautomatickém režimu čeká na potvrzení od operátora a v automatickém režimu přímo provádí protiopatření k odražení nepřátelské činnosti.