Příslušenství - SW, konzole operátora, kabely, GNSS, DMC, LRF, výsuvné sloupy

Navigace GNSS

Globální družicový polohový systém (GNSS, globální satelitní navigační systém) je navržen pro vyhledání a sledování libovolného místa v reálném čase. GNSS je složen z modulu přijímače (PCB) a antény. Anténa GNSS se nachází na střeše elektro-optickému systému nebo na vozidle.

Výsledky z GNSS se zobrazují na monitoru v místě pracoviště operátora.