Informace – preventivní opatření proti COVID-19

Vážení obchodní partneři,

rádi bychom Vás informovali, že naše výroba a dodávky pokračují bez omezení pro naše zákazníky a partnery.

Stejně jako v období první vlny šíření COVID-19 jsou pro nás zdraví a bezpečnost našich partnerů a zaměstnanců prvořadé, a proto jsme znovu přijali řadu preventivních opatření, která slouží k ochraně zaměstnanců a přitom umožňují plynulé pokračování výroby. Společnost postupuje v souladu s vládními nařízeními a doporučeními WHO.

Mezi kroky, které byly zavedeny, patří:

Omezení návštěv zákazníků, partnerů a dalších osob, které nejsou přímými zaměstnanci EVPÚ Defence a.s.

Minimalizace počtu pracovníků v kancelářích i výrobních prostorech v daném čase.

Aktivní ochrana zaměstnanců vybavením veškerými prostředky pro prevenci onemocnění.

Zvýšená hygienická opatření.

Děkujeme za pochopení a vážíme si vaší pokračující podpory.