Mobilní elektro-optické systémy

Přívěs s elektro-optických systémem TEOS

Zařízení může pracovat s obsluhou na místě nebo ze vzdáleného pracoviště. Vestavěný sloup umožní vyzdvižení elektronického zařízení (kamery, radar, antény aj.) více než 10 metrů nad terén.

Standardní přívěs je opatřen jednou nápravou a nájezdovou brzdou s couvací automatikou. Skříň přívěsu je opatřena řadou uzavíratelných boxů pro převoz elektronického vybavení stanoviště. Na středovou konzoli rámu přívěsu je namontován sklopný mechanismus zvedaného teleskopického sloupu. V přepravní poloze je sloup upevněn ve vodorovné poloze. Sloup je opatřen úchytnou deskou pro rychlé a jednoduché bajonetové upevnění elektro-optického systému. Do pracovní polohy ho zvedá dvojice elektricky poháněných lineárních motorů.

Zařízení je dále vybaveno vlastním generátorem nebo bateriemi a je zcela nezávislé na vnějším zdroji elektrické energie. V zadní části přívěsu je umístěno výsuvné plato s nástupními schůdky, usnadňující nasazení elektronického zařízení na hlavu sloupu. V rozích přívěsu jsou umístěny výsuvné opěry, mechanicky zajištěné v pracovní poloze, které zajišťují a vyrovnávají celé zařízení.

Stanoviště lze přepravovat za běžným vozidlem, které je opatřeno příslušným tažným zařízením.