NAOS pro detekci požárů

NAOS pro detekci požárů

Elektro-optický systém NAOS nabízí unikátní řešení pro efektivní a rychlou správu požárů. Tento systém umožňuje detekci požáru hned v počátku, jeho lokalizaci a tím zabránění dalšího šíření ohně.

Tento systém je speciální modifikací stacionární a mobilní verze elektro-optických systémů vyráběných společností EVPÚ Defence a.s. Lze jej umístit na stožáry, věže nebo jiná vyvýšená místa. Kromě výše uvedeného lze využít i jako součást komplexního řešení ochrany zájmových oblastí, jako jsou příhraniční oblasti, vojenské základny, letiště a přístavy. Vzhledem ke svým vlastnostem může být využit nejen ve vojenském a policejním sektoru, ale hlavně v civilním odvětví.

Důležitou součástí tohoto systému je speciální software umožňující rychlou a účinnou detekci požáru. Princip detekce je založen na práci s izotermami, které se v termovizním zobrazení nastavují volitelně. Při sledování mají stejný teplotní rozsah. Teplotní rozsah a limity definuje operátor podle konkrétních potřeb a povahy sledovaného území.

Obraz z termovizní kamery je přenesen do vyhodnocovacího počítače a pomocí softwaru je převeden do stupňů šedi. Požární poplach se aktivuje, když teplota specifikovaná izotermou překročí operátorem předdefinované teplotní limity pro určité množství sledovaných oblastí. Vizuální alarm může být doprovázen také zvukovým signálem.

Dle požadavků zákazníka lze NAOS vybavit různými typy kamer a zajistit detekci požáru až do vzdálenosti cca 16 kilometrů (dle velikosti ohně).

Aplikace:
Detekce lesních požárů
Městské oblasti
Odpadní skládky
Skladovací prostory hořlavých materiálů
Zemědělské usedlosti
Dřevěné konstrukce

Výhody:
Automatická detekce požáru / kouře
Dlouhá detekce
Automatický alarm přes SMS
Detekce ve tmě a špatné viditelnosti 24/7
Vysoce spolehlivý systém

Funkce:
Kombinace CCD a IR kamer
Video v reálném čase
Detekce založená na termovizním zobrazování
Analýzy detekce kouře založené na CCD videu
Vysoce přesné polohovací zařízení
Rychlé skenování 360 °
Uživatelsky jednoduchý ovládací software
Dálkově ovládáné polohovací zařízení