Monitorovací vozidla s termovizí

elektro-optické systémy zabudované do vozidla

Monitorovací vozidla s termovizí dokážou detekovat osoby, vozidla a další zájmové objekty v denní a noční době za nepříznivých povětrnostních podmínek i v obtížném terénu, a to do vzdálenosti až 21 km (dle zvolené konfigurace).

Pouze s dvoučlennou posádkou je vozidlo schopno monitorovat stovky čtverečních km a tím výrazně snížit náklady na další lidské zdroje a ostatní výdaje spojené se střežením rozsáhlého prostoru.

Vozidlo umožňuje posádce efektivně koordinovat rychlou reakci na každou událost v zájmové oblasti. Tímto zvyšuje zabezpečení důležitých lokalit, např. státních hranic, letišť, ropných rafinérií, elektráren, přístavů a dalších míst s potřebou zvýšené a především flexibilní ochrany proti narušení nežádoucími osobami, ať již ve dne nebo v noci.

Vozidla jsou vybavena elektro-optickým systémem (EOS) s termovizí, nezávislým zdrojem energie, topením, volitelně pak radarem, generátorem, klimatizací, RDST, datovým přenosem 4G/LTE atd. Jsou navržena a vyrobena na míru dle požadavků zákazníka a jsou schopna nahradit celou skupinu vozidel s různými zařízeními.

Elektro-optický systém je možno instalovat na jakýkoliv typ vozidla, který disponuje dostatečným prostorem potřebným pro montáž. Základní obrys u většiny vozidel zůstává i po kompletní modifikaci nezměněn a tím je EOS velmi dobře ukryt. Díky modulární a kompaktní konstrukci mají systémy nízkou spotřebu energie.

 

Základní konfigurace:

•    elektro-optický systém (EOS) složený z termovizní kamery, denní kamery, laserového dálkoměru, GPS a digitálního magnetického kompasu - vše nainstalováno na jednom polohovacím zařízení (pan/tiltu) směru a polohy
•    řídící a zobrazovací systém vybavený výkonným softwarem s přípravou pro digitální mapy a řadou ulehčujících funkcí
•    systém videozáznamu
•    systém ochrany vozidla (např. PIR čidla, kamerový systém, seismický systém)
•    zvedací mechanismus umožňující úplné uschování EOS
•    konfigurace dle požadavků zákazníka


Hlavní funkce mobilního elektro-optického systému:


•    detekuje cíle v zájmové oblasti za použití pasivní detekce v reálném čase pomocí EOS nebo radaru
•    zobrazuje cíle v reálném čase
•    zaznamenává videosekvence pro pozdější přehrání
•    poskytuje napájení potřebné pro správné fungování celého zařízení
•    umožňuje jízdu i mimo veřejné komunikace v obtížných podmínkách


Volitelné funkce:


•    umožňuje spojení rádia s řídícím centrem, hlídkou a zásahovou jednotkou
•    zaznamenává operátorovy hlasové komentáře během nahrávání sledované scény v reálném čase a i následně při prohlídce video záznamu
•    díky údajům z GPS a LRF lze zobrazit v digitálních mapách aktuální polohu vozidla a cílů
•    vozidlo může být vybaveno radarem, který spolupracuje s EOS
•    vozidlo může být připojeno k městskému kamerovému systému