Modulární systém ochrany perimetru

Modulární systém ochrany perimetru GATRIA

Systém GATRIA byl vyvinut s cílem poskytnout velitelům lehkých kolových nebo pásových bojových vozidel perfektní a neomezený situační přehled, který hraje zásadní roli u všech pozemních bojových operací. Tento systém slouží ke sledování blízkého okolí vozidla a k detekci a identifikaci potenciálních cílů. V neposlední řadě také zajišťuje zvýšenou ochranu posádky při výsadku.

 

Hlavní výhody:

+ až 360˚ přehled o situaci na bojišti

+ modulární design pro maximální přizpůsobení potřebám zákazníka

+ ostrý a jasný obraz ve dne i v noci

+ spolehlivá ochrana posádky a vozidla

+ zodolněné moduly vhodné pro použití v podmínkách boje

 

Různorodé úkoly vyžadují různá elektro-optická řešení, a proto je nespornou výhodou, že je systém navržen modulárně a může se tak v maximální možné míře přizpůsobit požadavkům zákazníka.

Celý systém sestává z vhodně zvolených senzorických modulů nainstalovaných na vozidlo a je ovládán pomocí zodolněného terminálu s dotykovým displejem, který umožňuje operátorovi zobrazit výstup z jednotlivých kamer. Využívá ethernetové rozhraní pro přenos dat a komunikaci mezi terminálem operátora a jednotlivými senzorickými moduly.

Hlavní terminál může být doplněn až o dvě další ovládací a zobrazovací jednotky. Kromě zobrazení jednotlivých obrazů z kamer umožňuje terminál i další funkce, jako například:

 

 • detekce pohybu v obraze jednotlivých kamer,
 • fúze ("blending") obrazů z jednotlivých senzorických modulů,
 • tvorba "živého" panoramatického obrazu ze senzorického modulu AWIR 33,
 • volitelné nastavení parametrů u jednotlivých modulů (jas, kontrast, barva atd.)
 • ovládání pomocí tlačítek nebo dotykového displeje,
 • stabilizace obrazu.

 

Senzorické moduly jsou tvořeny kombinací citlivých barevných denních a termovizních kamer. Jako termovizní kamery se využívají 12 µm (či volitelně 17 µm) nechlazené mikrobolometry v rozlišení 640 pixelu horizontálně. Denní kamery jsou vysoce citlivé s Full HD rozlišením. 

Jednotlivé kamery a potřebná elektronika jsou umístěny do hliníkových schrán a zodolněny pro instalaci na bojová vozidla. Rozmístění jednotlivých typů senzorických modulů a jejich zorná pole jsou pečlivě navržena tak, aby měl operátor kompletní (360˚) přehled o situaci v bezprostřední blízkosti bojového vozidla.

 

GATRIA může využívat následující senzorické moduly:

 • AWIR 33 - senzorický modul využívající trojici denních a termovizních kamer. Kamery jsou instalovány do modulů tak, aby tvořily živý obraz s horizontálním úhlem 140° HFOV. Vhodným umístěním minimálně tří těchto senzorických modulů na vozidlo lze dosáhnout celkového přehledu o okolí vozidla v rozsahu 360°. 
 • AWIR 11 - senzorický modul tvořený barevnou denní kamerou a noční termovizní kamerou. Obě kamery mají sesouhlasena zorná pole. Horizontální úhel je 90° HFOV. Speciální typ tohoto modulu s horizontálním úhlem 60° HFOV lze využít jako asistenta pro řízení při snížené viditelnosti.
 • AWIR IR - senzorický modul s nechlazenou termovizní kamerou s úhlem 92° HFOV o rozlišení 640 pixelů horizontálně.
 • AWIR D - senzorický modul s denní kamerou s úhlem 96° HFOV. 
 • See & Check - speciální senzorický modul typu AWIR 11 s integrovanou polohovací jednotkou. Polohovací senzorická jednotka dovoluje plynulé navádění v azimutu k zajištění kontinuálního sledování okolí celého vozidla. Vhodným umístěním tohoto modulu lze snížit počet dodatečných fixních modulů na vozidle a tím snížit náklady na celkový systém.