LAWAREC - systém detekce laserového a radarového ozáření

detekce laserových dálkoměrů, značkovačů, laserových zaměřovačů a radarových vln

LAWAREC BRICK je modulární detekční systém používaný k ochraně mobilních a stacionárních objektů před laserovými dálkoměry, značkovači, laserovými zaměřovači a detekcí radarového záření.

Modulární systém detekce je primárně zaměřen na ochranu malých a středně velkých mobilních objektů před pozorováním, rozpoznáváním pomocí laserových a mikrovlnných prostředků, jakož i laserově zaměřených a řízených zbraňových systémů.

Systém se skládá z centrální jednotky a dvou typů modulů detekce, které obsahují buď jenom laser, nebo kombinaci laserových a mikrovlnných detektorů. Moduly jsou propojeny řetězcem s centrální jednotkou pomocí neuronové sítě, což zaručuje spolehlivost systému i v případě částečného poškození.

Centrální jednotka umístěná uvnitř objektu zpracovává příchozí informace z jednotlivých modulů, vyhodnocuje je a poté operátorovi nabízí přehled laserových a radarových aktivit nepřítele. Současně navrhuje řešení skutečné situace (jako je odpálení kouřových granátů), které v poloautomatickém režimu čeká na potvrzení od operátora a v automatickém režimu přímo provádí protiopatření k odražení nepřátelské činnosti.

Specifikace

LAWAREC - SYSTÉM DETEKCE LASEROVÉHO A RADAROVÉHO OZÁŘENÍ
MODUL DETEKCE LASEROVÉHO A RADAROVÉHO OZÁŘENÍ
Radarová sekce 
Spektrální citlivost 8 - 18 GHz
Minimální citlivost -51 dBm
Pulsní šířka 100 ns min.
Opakovací frekvence 10 Hz - 20 kHz
Laserová sekce 
Spektrální citlivost 750 - 1750 nm (standardně)
400 - 1750 nm, 750 - 2200 nm, 400 - 2200 nm (volitelně)
Počet přijímačů 4
Počet detekčních sektorů 11 (5+5+1) v azimutu, 3 v elevaci
Rozlišení v azimutu 5 x 15° = 75° (+2 x 15° - připojení na další moduly)
Rozlišení v elevaci -20° až +102° (-20° až +42°; +42° až +55°; +55° až +102°)
Pulsní šířka 10 - 500 ns
Opakovací frekvence 40 kHz max.
Citlivost 10 W/m2
Rozpoznání monopuls, značkovačů a laserových zaměřovačů
Počet modulů v systému 4/6 standardně, závisí na konfiguraci, max. 12
Hmotnost 680 g
Operační teplota -40 °C až +60 °C
MODUL ELIMINACE VLASTNÍHO DÁLKOMĚRU
Optický vstup optické vlákno 700 nm - 1750 nm, 10 - 500 ns
Elektrický vstup TTL hrana 0/1 100 ns - 1 µs, galvanické oddělení

 

Všechny specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Foto je pouze ilustrativní.