Elektro-optický systém MIZAR s radarem až do 28 km

s integrací radarové technologie; pro delší pozorovací vzdálenosti

MIZAR je unikátní elektro-optický systém, který v sobě integruje radarovou technologii, informace z optických senzorů, a to vše v jednom systému. Taktéž je zde možnost integrace laserového dálkoměru.

Díky středové tyči může systém pohybovat optickými senzory jako denní a termovizní kamera nezávisle na pohybu radaru, který je umístěn na horní plošině systému. Stavba systému umožňuje integraci rozdílných typů radarů od různých výrobců, které mohou být nainstalovány na nezávislou horní plošinu.

Velmi přesný pohyb společně s velkou nosností umožňuje použití senzorů dalekého dosahu, které jsou schopny detekovat cíl NATO pomocí termovizní kamery až na vzdálenost 25 km ve dne nebo v noci.

Specifikace

 ELEKTRO-OPTICKÝ SYSTÉM MIZAR-S MIZAR-M MIZAR-L MIZAR-X
Polohovací zařízení        
Pohyb v azimutu n × 360°
Pohyb v elevaci ±90° *
Rychlost v azimutu až 100 °/s
Rychlost v elevaci až 100 °/s
Přesnost polohování ≤±0,2 mrad
Provozní teplota -32 °C až +70 °C
Skladovací teplota -40 °C až +70 °C
Stupeň krytí IP 66
Dosah optické soustavy

         

Dosah radaru    

    
    

   

* Elevační rozsah závisí na použitém radaru.
Dosah termovizní kamery závisí na aktuálních atmosférických podmínkách.
Všechny specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Foto je pouze ilustrativní.