Speciální produkty

Kromě standardního civilního elektro-optického vybavení nabízí společnost EVPÚ Defence i produkty, které je možno využít ve vojenském sektoru. Systémy, jako SeeCheck pro ochranu perimetru vozidla a velitelský a střelecký pozorovací zaměřovač CRANE s chlazenou nebo nechlazenou termovizní kamerou pro aplikace krátkého až dlouhého dosahu, jsou úspěšně dodávány širokému spektru koncových zákazníků.

DŮLEŽITÉ: Prodej Speciálních produktů podléhá vývoznímu povolovacímu řízení licenční správy České republiky a je pro něho vyžadováno Potvrzení konečného užití.