Příslušenství - SW, konzole operátora, kabely, GNSS, DMC, LRF, výsuvné sloupy

V rámci zajištění komplexního řešení dodává společnost EVPÚ Defence a.s. k elektro-optickým systémům (EOS) rovněž nezbytné příslušenství. Mezi základní prvky integrované do systémů, patří: