Polohovací zařízení MSR s možností gyrostabilizace a přenosu kapalných médií

Polohovací zařízení - manipulátor řady MSR je servem řízený dvouosý manipulátor vynikající možností použití až 5 senzorů s vysokou hmotností. Je speciálně navržen pro systémy s instalovaným radarem na dlouhé vzdálenosti a umožňuje pohyb v azimutu a elevaci s vysokou přesností a úhlovou rychlostí.

MSR systémy se dělí na kategorie MSR-2B, stabilizované MSR-2B a MSR-2W, přičemž hlavním rozdílem je zde možnost využití gyroskopické stabilizace a možnost využití přenosu tekutin skrze manipulátor k ostřiku, čištění či chlazení použitých senzorů - tuto unikátní funkci umožňuje polohovací zařízení s označením MSR-2W.

Nosnost tohoto zařízení je až 150 kg.