O nás

EVPÚ Defence byla založena v roce 2001. Společnost je členem Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR a je držitelem platných osvědčení ISO 9001 a AQAP 2110. Našimi hlavními aktivitami jsou vlastní vývoj, design, výroba a servis těchto základních produktů:

  • Elektro-optické systémy pro monitorování a pozorování
  • Elektro-optická vozidla vybavená denními a nočními kamerami a laserovými dálkoměry
  • Dvouosé polohovací zařízení - manipulátory
  • Multisenzorové jednotky
  • Speciální elektro-optická zařízení pro ozbrojená vozidla a zbraňové stanice
  • Speciální softwarové aplikace pro ovládání elektro-optických systémů

Historie naší společnosti

2018
2017
Zahájili jsme výrobu Pan/Tiltu MSR-W, tzv. "vodníka",

který umožňuje přenos kapalného média k použitým optickým zařízením, ať už za účelem chlazení, či ostřiku čoček

2016
2014
2013
2012
2011
2007
2005
2004
2003

AOBP sdružuje firmy zabývající se výzkumem, vývojem, výrobou, obchodem a marketingem s obrannou a bezpečnostní technikou, materiálem a službami. Je nevládní, nezávislou, nepolitickou, neziskovou a neobchodní organizací, která byla založena v roce 1997. Již od svého založení je respektovaným a uznávaným partnerem vlády České republiky, ministerstev průmyslu a obchodu, obrany, vnitra a zahraničních věcí, s nimiž má podepsánu řadu dohod o spolupráci.

2002
2001